Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 11

В своята същност застраховката „Живот“ е вид договор, който се сключва между застраховащия и застрахователя винаги в писмена форма под формата на полица с определено в закона задължително съдържание, като застрахователят се задължава да предостави застрахователна защита и да изплати застрахователна сума или част от нея при настъпване на застрахователно събитие. Застраховката може да бъде лична или в полза на трето лице.
Застраховките „Живот“ покриват риска от настъпването на различни събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования. Характерно за тях е задължението на застрахователя, при настъпване на застрахователно събитие, да изплати договорената застрахователна сума или част от нея на бенефициента (бенефициентите) по полицата. Застрахователната премия може да се дължи наведнъж или на отделни вноски, например заплащането на застрахователните премии може да бъде на годишна, тримесечна месечна база и т.н.
Застраховката „Живот“ може да бъде използвана и като средство за спестяване. Това става посредством продукти, при които част от застрахователната премия се използва за формиране на спестовен фонд, който застрахователят инвестира и изплаща на клиента при падеж или застрахователно събитие.

Ползване на данъчни облекчения за сключени застраховки „Живот“

1. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по-специално в чл. 19 от закона, е уредено данъчното облекчение за сключени застраховки „Живот“, което може да се ползва от физически лица, включително еднолични търговци.

Също така и в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е налице възможност за работодателите да признават за разход, направени за тяхна сметка, застраховки на техни работници/служители.

...................
Евгения ПОПОВА, данъчен експерт
_______
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 11/2020 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

 

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...