Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 10

В „Държавен вестник“, бр. 71 от 11.08.2020 г. бяха обнародвани промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), някои от които са свързани с обявеното извънредно положение. Изменения и допълнения се правят и в други закони, включително данъчни - като например в Закона за данък върху добавената стойност. В настоящата статия ще разгледаме промените, които се отнасят до местните данъци и такси, независимо дали са предвидени като изменения в ЗМДТ, или в друг закон. Измененията и допълненията, които се отнасят до местните данъци и такси, влизат в сила от деня на обнародването на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ (ЗИДЗМДТ) в ДВ, т. е. от 11.08.2020 г.

I. Първата група промени се отнасят до данъка върху превозните средства

1. В края на ал. 4 на чл. 58 ЗМДТ се заличават думите „и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване“, което беше необходимо, за да не се дължи данък върху превозните средства, които са излезли от употреба. Прекратяването на регистрацията за движение на превозното средство е достатъчно, за да не се дължи повече данък от месеца, следващ месеца на прекратяването.

Съгласно чл. 143, ал. 6 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в свидетелството за регистрация въз основа на писмено заявление от собственика, към което се представят документи, че то е прието за разкомплектуване. След като доказателствата за разкомплектуване на моторното превозно средство (МПС) се представят през МВР, законодателят е преценил, че не е необходимо те да бъдат предоставяни и пред местните приходни администрации.

.....

Проф. д-р Ганета МИНКОВА, СУ „Св. Климент Охридски” и ИДП на БАН
_____
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 10/2020 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...