Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 10

В „Държавен вестник“, бр. 71 от 11.08.2020 г. бяха обнародвани промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), някои от които са свързани с обявеното извънредно положение. Изменения и допълнения се правят и в други закони, включително данъчни - като например в Закона за данък върху добавената стойност. В настоящата статия ще разгледаме промените, които се отнасят до местните данъци и такси, независимо дали са предвидени като изменения в ЗМДТ, или в друг закон. Измененията и допълненията, които се отнасят до местните данъци и такси, влизат в сила от деня на обнародването на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ (ЗИДЗМДТ) в ДВ, т. е. от 11.08.2020 г.

I. Първата група промени се отнасят до данъка върху превозните средства

1. В края на ал. 4 на чл. 58 ЗМДТ се заличават думите „и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване“, което беше необходимо, за да не се дължи данък върху превозните средства, които са излезли от употреба. Прекратяването на регистрацията за движение на превозното средство е достатъчно, за да не се дължи повече данък от месеца, следващ месеца на прекратяването.

Съгласно чл. 143, ал. 6 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в свидетелството за регистрация въз основа на писмено заявление от собственика, към което се представят документи, че то е прието за разкомплектуване. След като доказателствата за разкомплектуване на моторното превозно средство (МПС) се представят през МВР, законодателят е преценил, че не е необходимо те да бъдат предоставяни и пред местните приходни администрации.

.....

Проф. д-р Ганета МИНКОВА, СУ „Св. Климент Охридски” и ИДП на БАН
_____
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 10/2020 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...