Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 09

1.Нови услуги, за които ще се прилага занижената ставка от 9 на сто ДДС

Само месец, след като Народното събрание направи промени в ЗДДС, с които въведе няколко групи стоки и услуги, за които да се прилага намалена ставка на данъка от 9 на сто (считано от 01.07.2020 г.), в закона вече има и други услуги, за които ще се прилага тази занижена данъчна ставка. Промяната бе извършена с § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 71 от 11.08.22020 г.). Измененията и допълненията в ЗДДС са в сила със задна дата - от 01.08.2020 г., като, както и тези от началото на юли, имат краен срок на действие - до 31.12.2021 г. (§ 10 от ПЗР на ЗИЗМДТ).

Видно от създадените в чл. 66, ал. 2 ЗДДС нови две точки 6 и 7, от началото на август 2020 г. на облагане със ставка от 9 на сто подлежат и:

  • доставките на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136 от закона;
  • екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници;
  • доставките на услуги за използване на спортни съоръжения.

Също така има промяна в облагането със занижена ставка от 9 на сто на ресторантьорските и кетъринг услугите, което се въведе от началото на юли 2020 г.

...............

Ивайло КОНДАРЕВ, данъчен консултант

___________
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 09/2020 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...