Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 09

1.Нови услуги, за които ще се прилага занижената ставка от 9 на сто ДДС

Само месец, след като Народното събрание направи промени в ЗДДС, с които въведе няколко групи стоки и услуги, за които да се прилага намалена ставка на данъка от 9 на сто (считано от 01.07.2020 г.), в закона вече има и други услуги, за които ще се прилага тази занижена данъчна ставка. Промяната бе извършена с § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 71 от 11.08.22020 г.). Измененията и допълненията в ЗДДС са в сила със задна дата - от 01.08.2020 г., като, както и тези от началото на юли, имат краен срок на действие - до 31.12.2021 г. (§ 10 от ПЗР на ЗИЗМДТ).

Видно от създадените в чл. 66, ал. 2 ЗДДС нови две точки 6 и 7, от началото на август 2020 г. на облагане със ставка от 9 на сто подлежат и:

  • доставките на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136 от закона;
  • екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници;
  • доставките на услуги за използване на спортни съоръжения.

Също така има промяна в облагането със занижена ставка от 9 на сто на ресторантьорските и кетъринг услугите, което се въведе от началото на юли 2020 г.

...............

Ивайло КОНДАРЕВ, данъчен консултант

___________
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 09/2020 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...