Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 07

  1. Нови стоки и услуги, за които ще се прилага занижена ставка от 9 на сто

На 10.06.2020 г. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за ДДС. Те са свързани основно с въвеждане на допълнителни групи стоки и услуги, за които се прилага намалена ставка на данъка от 9 на сто. Досега такава ставка съществуваше в закона само за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани. Допълненията са в сила от 01.07.2020 г., като, поне засега, имат краен срок на действие - до 31.12.2021 г.

Така от началото на юли 2020 г., на основание чл. 66, ал. 2, т. 2-5 ЗДДС, със занижена ставка от 9 на сто ще се облагат, освен посочените услуги по настаняване (които не са претърпели промяна), и:

  • ресторантьорски и кетъринг услуги, състоящи се в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128 ЗДДС (отнасящи се до третирането на основна и съпътстващи я доставки);
  • доставката на книги на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видео съдържание или от аудио-музикално съдържание;
  • храни, подходящи за бебета или за малки деца, както и бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули; всички тези стоки са посочени в новосъздадено Приложение № 4 към ЗДДС.

..........

Ивайло КОНДАРЕВ, данъчен консултант

___________
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 07/2020 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...