Меню

В брой 96 на „Държавен вестник“ от 06.12.2019 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО). С него се правят промени и в други данъчни закони, включително и в ЗДДС. Нормите на ЗИДЗКПО, засягащи уредбата на ДДС, се съдържат в § 30-36 от неговите Преходни и заключителни разпоредби. Със съвсем малки изключения, те влизат в сила от 01.01.2020 г. По-долу ще представим по-значимите от тези изменения и допълнения, без да се спираме на новите положения в закона, породени от извършени изменения и допълнения в Директивата за ДДС и Регламента за ДДС.

......

_____

Ивайло КОНДАРЕВ, данъчен консултант

______

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 01/2020 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.