Меню

Рубрика: Счетоводство

Последваща оценка на финансови инструменти при изготвяне на годишния финансов отчет - Съпоставка на изискванията, заложени в Националните и в Международните счетоводни стандарти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Изисквания към публикуването на финансовите отчети на предприятията
авторски материал
Автор / източник: Емил Евлогиев, д.е.с.
стр. 15

Отчитане на сделки между съдружник и съвместно контролирано предприятие, по реда на СС 31
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 18


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на някои видове разходи
авторски материал
Автор / източник: Георги Петков
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Нови моменти в режима на авансово облагане по чл. 43 ЗДДФЛ при изплащане на доходи по граждански договори от предприятие
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 28

Как да попълним данъчната си декларация за доходите, получени през 2008 година
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 38


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 01.01.2009 г. - 1
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 42


Рубрика: Местни данъци и такси

Покачват ли се данъците при прехвърляне на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Стефан Антонов
стр. 55


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

По някои въпроси във връзка с данъчно-осигурителния контрол
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 56


Рубрика: Застраховане

Застраховане на финансови рискове в условията на криза
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 63


Рубрика: Финансово управление

Елементи на финансовото управление и контрол в публичния сектор
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 71

Българските финансови пазари между 15 януари и 15 февруари 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
стр. 75

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...