Меню

Рубрика: Счетоводство

За някои изисквания към счетоводните документи през 2009 година
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 5

Дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори вече е детайлно уредена с правилник
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 11


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 18


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Преглед на основните промени в Закона за данък върху добавената стойност
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 33


Рубрика: Местни данъци и такси

Промени в ЗМДТ, свързани с данъчното третиране на превозните средства
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 44


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Ревизия при особени случаи, по реда на чл. 122 ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 48


Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2009г.
авторски материал
Автор / източник: Александър Раков, Асен Асенов
стр. 51


Рубрика: Застраховане

Нова наредба ще определя документите, които се съставят при пътнотранспортни произшествия и реда за обмен на информация във връзка с произшествията
авторски материал
Автор / източник: “ФП”
стр. 63


Рубрика: Финансово управление

Финансово управление и контрол в публичния сектор - същност и основни характеристики
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 65

Бюлетин на инвеститора ­ ИК “Елана”

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Приложение:
Измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила за 2009 година
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...