Меню

Рубрика: Счетоводство

Промените в МСФО 3 Бизнес комбинации
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 6

Счетоводно отчитане на продажбата на строежи или части от тях в незавършен вид
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 12

Особености на инвентаризацията на задълженията във връзка с годишното счетоводно приключване за 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 19


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Суми, участващи при определянето на данъчния финансов резултат, регламентирани в глава девета на ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 22


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Годишно деклариране на доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Диана Динева
стр. 32


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Относно коефициента по чл. 73 от Закона за данък върху добавената стойност
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Панева
стр. 38

Правото на данъчен кредит според някои решения на Съда на Европейските общности
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 43


Рубрика: Местни данъци и такси

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 49


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Съотношение между ревизионен акт и акт за установяване на задължение
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 52

Ред за поправка на очевидна фактическа грешка в актовете за прихващане и възстановяване по чл. 129 ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 54


Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в митническото законодателство, свързани със статута на одобрения икономически оператор
авторски материал
Автор / източник: Тонка Костадинова
стр. 57


Рубрика: Застраховане

Глобалната финансова криза и отражението й върху застрахователния пазар в България
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 64


Рубрика: Финансово управление

Основни акценти в проектобюджет 2009
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 68

Бюлетин на инвеститора ­ ИК “Елана”

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"


Приложение:
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишния финансов отчет за 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: д-р Антон Свраков, д.е.с.; д-р Иван Златков, д.е.с.

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...