Меню

Рубрика: Счетоводство

Новият МСС 1 - Представяне на финансови отчети
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Промените в Закона за независимия финансов одит ­ хармонизация с европейското право и усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба – 2
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 12

Нови моменти в правилата на НСФОМСП за последващо оценяване на дълготрайните материални и нематериални активи
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 20


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

За една предизвестена промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 24

Данъчен режим според ЗКПО на доходите от използване и разпореждане с недвижимо имущество
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 28


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на командировъчните пари, изплащани на лицата, упражняващи свободни професии
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в Правилника за прилагане на Закона за ДДС, в сила от 12.08.2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 37

Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Георги Петков
стр. 41

Писмо № 91-00-257 от 13.08.2008 г. на НАП
Относно данъчното третиране по ЗДДС на предоставени субсидии от Държавен фонд “Земеделие” за производство и продажба на качествено краве, биволско, овче и козе мляко през 2007 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 45


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по облагането с патентен данък по реда на ЗМДТ
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 48


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Регистрация по реда на ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 53


Рубрика: Мита. Акцизи

Европейският митнически съюз отбеляза 40 години от своето основаване
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 58


Рубрика: Застраховане

Авиационното застраховане - правна регламентация, покрити рискове и предлагани продукти
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 61


Рубрика: Финансово управление

Права и задължения на акционерите в публично дружество
авторски материал
Автор / източник: Анна Лютакова
стр. 71

Бюлетин на инвеститора - ИК "Елана"
стр. 79

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...