Меню

Рубрика: Счетоводство

Промените в Закона за независимия финансов одит - хармонизация с европейското право и усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба - 1
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 5

Изменения и допълнения в Закона за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 11

Счетоводни и данъчни аспекти на сделките за замяна на земя срещу предоставени от строителя жилища или друга застроена площ
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 14


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Ползване на данъчни облекчения под формата на държавна помощ за регионално развитие
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
стр. 22


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на прекратяване членството на съдружник в ООД по негово собствено желание
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 29


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Отразяване на протоколите по чл. 117 ЗДДС в различен от предписания от закона данъчен период
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 41

Практически аспекти на данъчното третиране по ЗДДС на сделките с недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
стр. 46


Рубрика: Местни данъци и такси

Освобождаване от данък по ЗМДТ за откраднати, унищожени или предадени за разкомплектоване превозни средства
авторски материал
Автор / източник: Златка Мицова
стр. 52


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Обезпечителни мерки в данъчно-осигурителния процес
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 54

Относно началния момент, от който се определя срока на погасителната давност на публичните задължения
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 60


Рубрика: Застраховане

По някои въпроси, свързани с валидността на застрахователната полица по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 63

Основни изисквания към застрахователните посредници за работа в други страни на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Галина Димитрова
стр. 67

Рубрика: Финансово управление
Бюлетин на инвеститора - ИК "Елана"

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...