Меню

Рубрика: Счетоводство

Промените в Закона за независимия финансов одит - хармонизация с европейското право и усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба - 1
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 5

Изменения и допълнения в Закона за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 11

Счетоводни и данъчни аспекти на сделките за замяна на земя срещу предоставени от строителя жилища или друга застроена площ
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 14


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Ползване на данъчни облекчения под формата на държавна помощ за регионално развитие
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
стр. 22


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на прекратяване членството на съдружник в ООД по негово собствено желание
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 29


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Отразяване на протоколите по чл. 117 ЗДДС в различен от предписания от закона данъчен период
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 41

Практически аспекти на данъчното третиране по ЗДДС на сделките с недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
стр. 46


Рубрика: Местни данъци и такси

Освобождаване от данък по ЗМДТ за откраднати, унищожени или предадени за разкомплектоване превозни средства
авторски материал
Автор / източник: Златка Мицова
стр. 52


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Обезпечителни мерки в данъчно-осигурителния процес
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 54

Относно началния момент, от който се определя срока на погасителната давност на публичните задължения
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 60


Рубрика: Застраховане

По някои въпроси, свързани с валидността на застрахователната полица по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 63

Основни изисквания към застрахователните посредници за работа в други страни на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Галина Димитрова
стр. 67

Рубрика: Финансово управление
Бюлетин на инвеститора - ИК "Елана"

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...