Меню

Рубрика: Счетоводство

Нови разяснения КРМСФО в изданието на Международните стандарти за финансови отчети - 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Кога и защо е за предпочитане амортизацията на база производствени единици
авторски материал
Автор / източник: Бойчинка Йонкова
стр. 11

Отразяване на вливането на едно юридическо лице с нестопанска цел в друго юридическо лице с нестопанска цел
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 17


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране на задълженията по ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
стр. 19

Пренасяне на данъчни загуби от източник в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 25


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Облагаеми и необлагаеми лихви по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Костадин Иванов, доц.
стр. 32


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчен режим по ЗДДС на международна спедиция, при която превозът преминава през територията на България
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
стр. 38

Писмо № 24-00-12 от 23.06.2008 г. на НАП
Относно данъчното третиране по ЗДДС на случаите на отразяване на протокол по чл. 117 ЗДДС в данъчен период, различен от данъчния период, в който е следвало да бъде отразен съгласно ЗДДС.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 41

Писмо № 24-00-13 от 27.06.2008 г. на НАП
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 44


Рубрика: Местни данъци и такси

Облагане на даренията по Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 48


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Предоставяне на информация за изплатените доходи от спестявания, съгласно разпоредбите на ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 52

Плащане на данъци и осигурителни вноски по електронен път ­ НАП
Административно-правна процедура
стр. 56

От 1 юли тази година насрещните проверки на НАП се осъществяват по нов начин
стр. 57


Рубрика: Мита. Акцизи

Статут на обектите за безмитна търговия след последните промени в Закона за безмитната търговия
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 58


Рубрика: Финансово управление

Капиталовият пазар в България - перспективи за развитие и предстоящи предизвикателства
авторски материал
Автор / източник: Петко Вълков
стр. 63

Бюлетин на инвеститора ­ ИК “Елана”
стр. 70


Рубрика: Информационен магазин


"Важно е да знаете!"

Приложение:
Застраховката “Помощ при пътуване” същност, предимства, покрити рискове
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...