Меню

Рубрика: Счетоводство

Изисквания към изготвянето на консолидираните финансови отчети за 2007 година
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Организиране на счетоводната отчетност с цел осигуряване на информация за непризнатите за данъчни цели приходи и разходи, които представляват постоянни данъчни разлики
авторски материал
Автор / източник: Катя Драгийска, д.е.с.
стр. 11

Специфични изисквания за отразяване на задълженията в отчета на бюджетните предприятия и провизирането им
авторски материал
Автор / източник: Анастасия Матова - Головина, д.е.с.
стр. 17


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Доразвиване на регламентите на ЗКПО относно данъчното третиране на преобразуването на дружества и кооперации и прехвърлянето на предприятие
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 21


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Промените в облагането с окончателен данък на доходите на физическите лица, в сила през 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Диана Динева
стр. 29

Писмо № 24-00-7 от 11.04.2008 г. на НАП
Относно прилагането на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 34


Рубрика: Данък върху добавената стойност

За някои изменения в Правилника за прилагане на Закона за ДДС
авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
стр. 38

Определяне на дължимия ДДС при екскурзии на наши туристи в чужбина, които представляват пътувания както в държави членки на ЕС, така и в трети страни
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 43

Писмо № 91-00-114 от 18.04.2008 г. на НАП
Относно съдържанието на понятието “основна дейност” за целите на чл. 96 ЗДДС.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 47


Рубрика: Местни данъци и такси

Отказ за възстановяване на недължимо платена такса за битови отпадъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 51


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Относно съдебното обжалване на ревизионен акт по реда на чл. 156 ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
стр. 54


Рубрика: Застраховане

Въпроси и отговори по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите
административна практика
Автор / източник: КФН
стр. 60


Рубрика: Финансово управление

Развитие на депозитния пазар в България
авторски материал
Автор / източник: Силвия Трифонова
стр. 62

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Пожелавам ти достатъчно!!!

Европейски изисквания за подобряване регулирането на дейността на регистрираните одитори
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
Приложение

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...