Меню

Рубрика: Счетоводство

Изисквания към изготвянето на консолидираните финансови отчети за 2007 година
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Организиране на счетоводната отчетност с цел осигуряване на информация за непризнатите за данъчни цели приходи и разходи, които представляват постоянни данъчни разлики
авторски материал
Автор / източник: Катя Драгийска, д.е.с.
стр. 11

Специфични изисквания за отразяване на задълженията в отчета на бюджетните предприятия и провизирането им
авторски материал
Автор / източник: Анастасия Матова - Головина, д.е.с.
стр. 17


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Доразвиване на регламентите на ЗКПО относно данъчното третиране на преобразуването на дружества и кооперации и прехвърлянето на предприятие
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 21


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Промените в облагането с окончателен данък на доходите на физическите лица, в сила през 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Диана Динева
стр. 29

Писмо № 24-00-7 от 11.04.2008 г. на НАП
Относно прилагането на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 34


Рубрика: Данък върху добавената стойност

За някои изменения в Правилника за прилагане на Закона за ДДС
авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
стр. 38

Определяне на дължимия ДДС при екскурзии на наши туристи в чужбина, които представляват пътувания както в държави членки на ЕС, така и в трети страни
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 43

Писмо № 91-00-114 от 18.04.2008 г. на НАП
Относно съдържанието на понятието “основна дейност” за целите на чл. 96 ЗДДС.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 47


Рубрика: Местни данъци и такси

Отказ за възстановяване на недължимо платена такса за битови отпадъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 51


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Относно съдебното обжалване на ревизионен акт по реда на чл. 156 ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
стр. 54


Рубрика: Застраховане

Въпроси и отговори по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите
административна практика
Автор / източник: КФН
стр. 60


Рубрика: Финансово управление

Развитие на депозитния пазар в България
авторски материал
Автор / източник: Силвия Трифонова
стр. 62

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Пожелавам ти достатъчно!!!

Европейски изисквания за подобряване регулирането на дейността на регистрираните одитори
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
Приложение

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...