Меню

Рубрика: Счетоводство

Промени в Данъчния амортизационен план и в оценката на дълготрайните материални и нематериални активи, в сила от 01.01.2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5
 

Проверката на годишния финансов отчет на предприятието и отговорността на одитора
авторски материал
Автор / източник: Емил Евлогиев, д.е.с.
стр. 9
 

Относно определянето на момента на начисляване на разходите за възнаграждения за декември 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 11
 

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Преглед на основните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 16
 

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите постановки в Закона за ДДС за 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 28
 

Писмо № 04-19-1012 от 17.12.2007 г. на НАП
Относно изключването на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето, при определяне на облагаемия оборот, във връзка със задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 41
 

Рубрика: Местни данъци и такси

Новата правна уредба на патентния данък в Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 44
 

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Последните промени в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, реализирани в края на 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 49
 

Рубрика: Митници. Акцизи

Изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове, с цел достигане на минималните за Общността размери на акцизните ставки
авторски материалал
Автор / източник: Любка Ценова
стр. 59
 

Писмо № 26-Л-39 от 18.01.2008 г. на НАП
Относно документирането на доставки на течни горива чрез електронна система с фискална памет, собственост на лице, различно от доставчика на горивата.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 66
 

Рубрика: Застраховане

Последните промени в Кодекса за застраховането - Гарантиране на вземания при несъстоятелност на застрахователя
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 70
 

Приложение:

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети в края на 2007 година
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева, Цветана Янкова
стр. 88

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...