Меню


Рубрика: Счетоводство

Консолидираните финансови отчети като израз на предимството на съдържанието над формата
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р
стр. 5

Изготвяне на консолидиран финансов отчет за 2009 година
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 13

Отчитане на бартерните сделки след промените в ЗДДС относно данъчното събитие и данъчната основа
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 21


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

За някои практически счетоводни и данъчни аспекти на международното данъчно облагане на българските предприятия
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 27


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Облагане по ЗДДФЛ на морските лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 34


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Условия и ред за възстановяване на платен ДДС в държава - членка на ЕС на данъчно задължени лица, установени в друга европейска държава
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 37

За промяната при издаването на протокола по чл. 117 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 42

Писмо № 20-00-98 от 11.03.2010 г. на НАП
Относно отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки, в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС, в случаите по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗДДС.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 46


Рубрика: Местни данъци и такси

Oблагане с данък върху недвижимите имоти при прехвърляне на собствеността върху недвижим имот в резултат на преобразуване на предприятие
авторски материал
Автор / източник: Златка Мицова
стр. 49


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Връщане на суми, платени на бюджета
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 53


Рубрика: Застраховане

Електронните полици за “Гражданска отговорност” - мит или неизбежно бъдеще
авторски материал
Автор / източник: Йоанна Стефанова
стр. 59


Рубрика: Финансово управление и контрол

Защитени ли са депозитите ни в чуждестранните банки, извършващи дейност в България
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 63

Списък на чуждестранните организации за гарантиране на банковите депозити
фактология
стр. 69

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 26 март 2010 г.
авторски материалл
Автор / източник: Светла Генова

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...