Меню


Рубрика: Счетоводство

Консолидираните финансови отчети като израз на предимството на съдържанието над формата
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р
стр. 5

Изготвяне на консолидиран финансов отчет за 2009 година
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 13

Отчитане на бартерните сделки след промените в ЗДДС относно данъчното събитие и данъчната основа
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 21


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

За някои практически счетоводни и данъчни аспекти на международното данъчно облагане на българските предприятия
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 27


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Облагане по ЗДДФЛ на морските лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 34


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Условия и ред за възстановяване на платен ДДС в държава - членка на ЕС на данъчно задължени лица, установени в друга европейска държава
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 37

За промяната при издаването на протокола по чл. 117 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 42

Писмо № 20-00-98 от 11.03.2010 г. на НАП
Относно отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки, в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС, в случаите по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗДДС.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 46


Рубрика: Местни данъци и такси

Oблагане с данък върху недвижимите имоти при прехвърляне на собствеността върху недвижим имот в резултат на преобразуване на предприятие
авторски материал
Автор / източник: Златка Мицова
стр. 49


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Връщане на суми, платени на бюджета
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 53


Рубрика: Застраховане

Електронните полици за “Гражданска отговорност” - мит или неизбежно бъдеще
авторски материал
Автор / източник: Йоанна Стефанова
стр. 59


Рубрика: Финансово управление и контрол

Защитени ли са депозитите ни в чуждестранните банки, извършващи дейност в България
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 63

Списък на чуждестранните организации за гарантиране на банковите депозити
фактология
стр. 69

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 26 март 2010 г.
авторски материалл
Автор / източник: Светла Генова

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...