Меню

Рубрика: Счетоводство

Промените в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01.01.2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Бойко Костов
стр. 5
 

Ново законодателство - Промените в СС 22 ­ Отчитане на бизнескомбинации
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 16
 

Финансови предизвикателства - Измерване пулса на капиталовите пазари
авторски материал
Автор / източник: Ваня Борисова
стр. 22
 

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Корекции на счетоводни грешки, допуснати през минали отчетни периоди
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
стр. 26
 

Данъчно облагане на бюджетните предприятия за 2007 година
авторски материал
Автор / източник: Георги Петков
стр. 35
 

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Безвъзмездно предоставяне на личното имущество на физическите лица за дейността на търговци ­ свързани лица
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 40
 

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Правна регламентация на лихвите и неустойките, съгласно ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 46
 

Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 1/2007
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 52
 

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 2/2007
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 52
 

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 4/2007
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 54
 

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 3/2007
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 54
 

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Обжалване на ревизионен акт по съдебен ред
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 56
 

Рубрика: Митници. Акцизи

Европейски ракурси - Експортен контрол на изделия и технологии с двойна употреба
авторски материал
Автор / източник: Иван Гълъбов
стр. 61

Рубрика: Застраховане

Определяне и изплащане на обезщетения за вреди от Гаранционния фонд
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 65
 

Приложение

Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2007 година - Глава 5 - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, които водят специфични счетоводни регистри
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 88
 

Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2007 година - Глава 2 - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи МеждународниТЕ счетоводни стандарти
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р
стр. 88
 

Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2007 година - Глава 3 - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 88
 

Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2007 година - Глава 1 - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 88
 

Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2007 година - Глава 4 - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията - юридически лица с нестопанска цел
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 88

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...