Меню

Рубрика: Счетоводство

За връзката между някои от изискванията на търговския закон и закона за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р
стр. 5
 

По някои въпроси, свързани с определянето на приложимите в България Международни счетоводни стандарти
авторски материал
Автор / източник: Марин Гълъбов
 стр. 17
 

Отчитане на разходите за подобрения и ремонт при наемодател по оперативен лизинг
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 21
 

Финансови предизвикателства – Хеджиране
авторски материал
Автор / източник: Ваня Борисова
стр. 26

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Лихви за просрочие на корпоративни данъци и авансови вноски, съгласно ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Георги Петков
стр. 29

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Какво представлява системата на плоския данък
авторски материал
Автор / източник: Любка Ценова
стр. 34
 

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на получени парични и предметни награди
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 37

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Специфични моменти при издаването на идентификационен номер на физическите лица по чл. 94, ал. 2 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 42

Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси -1
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 46
 

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси -3
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 47
 

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси -2
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 47

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Ревизии и проверки по ДОПК
 авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 49

Рубрика: Застраховане

Информационен център към гаранционния фонд
авторски материал
Автор / източник: Донка Тилева
стр. 55

Рубрика: Финансово управление

Нови възможности за търговия с финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 60
 

Четвърта автомобилна директива и българският застрахователен пазар
авторски материал
Автор / източник: Таня Чонкова
стр. 61

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете"

"Две реплики"

Приложение: Данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради, и вещни права върху тях по ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г.

Писмо № 91-00-261 от 04.09.2007 г. на НАП
Относно данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради, и вещни права върху тях по Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2007 г.
административна практика
Автор / източник: НАП

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...