Меню


Рубрика: Счетоводство

Представяне на нетните печалби или загуби за периода, фундаменталните грешки и промените в счетоводната политика
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Счетоводно и данъчно третиране на липсите
авторски материал
Автор / източник: Живко Бонев, д.е.с.
стр. 8


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Попълване в годишните данъчни декларации на загубата за пренасяне с източник страната
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 14


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Облагане и деклариране по ЗДДФЛ на доходите от наем на местни и чуждестранни физически лица
авторски материал
Автор / източник: Костадин Иванов, доц.
стр. 19

Писмо № 91-00-95 от 24.02.2010 г. на НАП
Относно прилагането на чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 25


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчно третиране по ЗДДС на строеж на сграда в чужд поземлен имот
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 30

Промените в Закона за ДДС относно услугите по отменените чл. 21-24 от закона
авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
стр. 44


Рубрика: Местни данъци и такси

За новата такса “мощност”
авторски материал
Автор / източник: Таня Киркова
стр. 51


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

На фокус
Изменено е спортното указание на НАП относно осигуряването на управителите на малки фирми
Автор / източник: ФП
стр. 52

Писмо № 24-00-7 от 25.02.2010 г. на НАП
Относно дължими задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 53

Писмо № 24-00-10 от 10.03.2010 г. на НАП
Относно допълнение към Указание изх. № 24-00-7 от 25.02.2010 г. относно дължими задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 55

Административно обслужване по реда на ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 56


Рубрика: Застраховане

Възлагане на обществени поръчки за застраховане
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 61


Рубрика: Финансово управление и контрол

Новият Закон за потребителския кредит, в сила от 12.05.2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 66

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...