Меню


Рубрика: Счетоводство

Представяне на нетните печалби или загуби за периода, фундаменталните грешки и промените в счетоводната политика
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Счетоводно и данъчно третиране на липсите
авторски материал
Автор / източник: Живко Бонев, д.е.с.
стр. 8


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Попълване в годишните данъчни декларации на загубата за пренасяне с източник страната
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 14


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Облагане и деклариране по ЗДДФЛ на доходите от наем на местни и чуждестранни физически лица
авторски материал
Автор / източник: Костадин Иванов, доц.
стр. 19

Писмо № 91-00-95 от 24.02.2010 г. на НАП
Относно прилагането на чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 25


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчно третиране по ЗДДС на строеж на сграда в чужд поземлен имот
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 30

Промените в Закона за ДДС относно услугите по отменените чл. 21-24 от закона
авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
стр. 44


Рубрика: Местни данъци и такси

За новата такса “мощност”
авторски материал
Автор / източник: Таня Киркова
стр. 51


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

На фокус
Изменено е спортното указание на НАП относно осигуряването на управителите на малки фирми
Автор / източник: ФП
стр. 52

Писмо № 24-00-7 от 25.02.2010 г. на НАП
Относно дължими задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 53

Писмо № 24-00-10 от 10.03.2010 г. на НАП
Относно допълнение към Указание изх. № 24-00-7 от 25.02.2010 г. относно дължими задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 55

Административно обслужване по реда на ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 56


Рубрика: Застраховане

Възлагане на обществени поръчки за застраховане
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 61


Рубрика: Финансово управление и контрол

Новият Закон за потребителския кредит, в сила от 12.05.2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 66

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...