Меню

Рубрика: Счетоводство

Префактуриране на консумативните разходи от наемодателя
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
Стр. 5

Въпроси и отговори от практиката по прилагане на новите данъчни закони
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
Стр. 9

Отчитане на договор за суап
авторски материал
Автор / източник: Стоян Дурин, проф. д-р
Стр. 13

Финансови предизвикателства - Суапове
авторски материал
Автор / източник: Ваня Борисова
Стр. 16

 
Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране в ЕС на преобразуванията на търговски дружества ­ 2
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
Стр. 19

Намаляване, преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
Стр. 28

 
Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Използване на личното имущество на физическото лице за дейност като едноличен търговец
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
Стр. 34

 
Рубрика: Данък върху добавената стойност

Определяне мястото на изпълнение на транспортните услуги
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
Стр. 39

Доставки по чл. 21, ал. 3 ЗДДС ­ съпоставка между стария и новия ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
Стр. 44

 
Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси
административна практика
Автор / източник: НАП
Стр. 49

 
Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Значението на новия Граждански процесуален кодекс в данъчно-осигурителния процес
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
Стр. 53

 
Рубрика: Митници. Акцизи

Въпроси и отговори по митническото законодателство
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
Стр. 57

 
Рубрика: Застраховане

Четвърта автомобилна директива и българският застрахователен пазар
авторски материал
Автор / източник: Таня Чонкова
Стр. 61

 
Рубрика: Финансово управление

Промени в уредбата за разкриваната от емитентите на ценни книжа информация и в режима на търгово предлагане, съгласно ЗППЦК
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
Стр. 66

Българските финансови пазари между 15 юли и 15 август 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
Стр. 71

 
Рубрика: Информационен магазин

 

 
"Важно е да знаете"

 

 
Вероятно не знаеш

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...