Меню


Рубрика: Счетоводство

Представяне на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

За практическите аспекти от промяната на реквизитите във фактурите по ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 9

Представяне на счетоводната информация в отчета за приходите и разходите за 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 11

Нов стандарт за финансовите инструменти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 15


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Промени в разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения по ЗКПО през 2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 19


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

По някои въпроси, свързани с попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска
стр. 25

Писмо № 91-00-41 от 29.01.2010 г. на НАП
Относно прилагането на чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица при облагане на физическите лица с данък върху общата годишна данъчна основа за 2009 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

По-съществените промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 38

Писмо № 20-00-33 от 22.01.2010 г. на НАП
Относно сроковете за възстановяване на резултати за данъчен период - данък добавена стойност за възстановяване и дължимост на лихви, предвид измененията на чл. 92 ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г. (ДВ, бр. 95 от 2009 г.).
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 48


Рубрика: Местни данъци и такси

Нови моменти във връзка с данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова
стр. 56


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Разсрочване и отсрочване на данъчни и осигурителни задължения
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 62


Рубрика: Застраховане

Планинската застраховка
авторски материал
Автор / източник: Илеана Стоянова
стр. 71


Рубрика: Финансово управление и контрол

Предоставяната информация от Централния кредитен регистър - гаранция за добрата кредитна история на заемополучателите
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 81

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...