Меню


Рубрика: Счетоводство

Представяне на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

За практическите аспекти от промяната на реквизитите във фактурите по ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 9

Представяне на счетоводната информация в отчета за приходите и разходите за 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 11

Нов стандарт за финансовите инструменти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 15


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Промени в разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения по ЗКПО през 2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 19


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

По някои въпроси, свързани с попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска
стр. 25

Писмо № 91-00-41 от 29.01.2010 г. на НАП
Относно прилагането на чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица при облагане на физическите лица с данък върху общата годишна данъчна основа за 2009 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

По-съществените промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 38

Писмо № 20-00-33 от 22.01.2010 г. на НАП
Относно сроковете за възстановяване на резултати за данъчен период - данък добавена стойност за възстановяване и дължимост на лихви, предвид измененията на чл. 92 ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г. (ДВ, бр. 95 от 2009 г.).
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 48


Рубрика: Местни данъци и такси

Нови моменти във връзка с данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова
стр. 56


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Разсрочване и отсрочване на данъчни и осигурителни задължения
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 62


Рубрика: Застраховане

Планинската застраховка
авторски материал
Автор / източник: Илеана Стоянова
стр. 71


Рубрика: Финансово управление и контрол

Предоставяната информация от Централния кредитен регистър - гаранция за добрата кредитна история на заемополучателите
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 81

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...