Меню

Рубрика: Счетоводство

Финансови инструменти - Новият МСФО 7 ­ Оповестяване
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
Стр. 5

Отчитане на ваучерите за храна като социална придобивка
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
Стр. 13

Отчитане на разчетите за ДДС при вътрешнообщностно придобиване
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
Стр. 17

Финансови предизвикателства - Деривативи и внедрени деривативи - 2
авторски материал
Автор / източник: Ваня Борисова
Стр. 23

 
Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране в ЕС на преобразуванията на търговски дружества - 1
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
Стр. 27

Данъчно третиране на разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
Стр. 35

 
Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Ползване на данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
авторски материал
Автор / източник: Диана Динева
Стр. 38

 
Рубрика: Данък върху добавената стойност

Посредничество при доставка на стоки по чл. 24, ал. 1 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
Стр. 42

Дата на възникване на данъчното събитие и изискуемост на ДДС при получени услуги с обърнато данъчно задължение, по които доставчикът е установен извън България
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
Стр. 47

 
Рубрика: Местни данъци и такси

Данъчни облекчения по ЗМДТ за сградите, сертифицирани от Агенцията по енергийна ефективност
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
Стр. 56

 
Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Установяване на данъчните задължения на моряците ­ местни физически лица
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
Стр. 58

 
Рубрика: Митници. Акцизи

Промени в режима за износ и внос на валутни ценности
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
Стр. 64

 
Рубрика: Финансово управление

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
Стр. 70

Българските финансови пазари между 15 юни и 15 юли 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
Стр. 78

 
Рубрика: Информационен магазин

 

 
"Важно е да знаете"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...