Меню


Рубрика: Счетоводство

Изменения и допълнения в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане на данъка от печалбата и на отсрочените активи и пасиви за 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 9

Единната бюджетна класификация за 2010 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 13


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2010 година
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Най-важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от началото на 2010 година
авторски материалл
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Измененията в Закона за ДДС, в сила от 01.01.2010 година
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 45


Рубрика: Местни данъци и такси

Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 58


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

От 1 януари 2010 година Националната агенция за приходите поема нови функции
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 68


Рубрика: Финансово управление и контрол

Доверително управление на средствата на инвеститора
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 73

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Промените в Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в края на 2009 година
авторски материал
Автор / източник: Александър Раков, Асен Асенов

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...