Меню


Рубрика: Счетоводство

Изменения и допълнения в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане на данъка от печалбата и на отсрочените активи и пасиви за 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 9

Единната бюджетна класификация за 2010 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 13


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2010 година
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Най-важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от началото на 2010 година
авторски материалл
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Измененията в Закона за ДДС, в сила от 01.01.2010 година
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 45


Рубрика: Местни данъци и такси

Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 58


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

От 1 януари 2010 година Националната агенция за приходите поема нови функции
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 68


Рубрика: Финансово управление и контрол

Доверително управление на средствата на инвеститора
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 73

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Промените в Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в края на 2009 година
авторски материал
Автор / източник: Александър Раков, Асен Асенов

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...