Меню


Рубрика: Счетоводство


За съставителите на финансови отчети
авторски материал
Автор / източник: Стоян Дурин, проф. д-р
стр. 5

Специфични изисквания за съставяне на годишния финансов отчет за 2009 г. в бюджетните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Анастасия Матова - Головина, д.е.с.
стр. 7

Счетоводно отчитане на заемите за послужване
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 22


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане
 

За някои промени в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 28


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица
 

Данъчно третиране на дивидентите, разпределени в полза на лица от ЕС
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 34


Рубрика: Данък върху добавената стойност
 

Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит по чл. 73, ал. 6 и 8 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 36

Данъчно третиране на тристранните операции съгласно ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 38


Рубрика: Местни данъци и такси
 

Вещите като обект на облагане и данъчна основа при недвижимите имоти
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 43


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес
 

Писмо № 1-79 от 10.09.2009 г. на НАП
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 48

Писмо № 07-00-853 от 26.10.2009 г. на НАП
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 49

НАП започва да събира евроглоби
авторски материал
Автор / източник: "ФП"
стр. 49


Рубрика: Застраховане
 

Застраховки за кредитоискатели ­ какво трябва да знаем за тях
авторски материал
Автор / източник: Тихомир Тошев
стр. 50


Рубрика: Финансово управление и контрол
 

Основни приоритети в държавния бюджет за 2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 53

Насоки за успешна реализация и избягване на грешки при подготовката и осъществяването на европроекти
авторски материал
Автор / източник: Лъчезар Колев
стр. 56

Българските финансови пазари в края на 2009 година
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
стр. 63

"Важно е да знаете!"
стр. 65

Указател на публикациите в дайджест "Финанси и право" през 2009 г.
стр. 67

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...