Меню

Счетоводно и данъчно третиране на приходите и разходите, които не са отчетени по реда, определен в нормативен акт
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
 стр. 5

Изготвяне на консолидирани финансови отчети - 2
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
 стр. 8

Отчитане на разходите за интернет страници
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Марин Гълъбов
 стр. 16

Финансови предизвикателства - Финансови инструменти с променлив доход
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Ваня Борисова
 стр. 21

Промени, въведени с новия ЗКПО, по отношение на данъчния амортизационен план
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Георги Петков
 стр. 24

Данъчно третиране на ваучерите за храна, предоставяни на персонала
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
 стр. 32

Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 41 ЗОДФЛ за доходите, получени през 2006 г.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НАП
 стр. 38

Поредните промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
 стр. 42

Новият Закон за ДДС и сделките с недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
 стр. 50

Писмо № 24-04-171 от 01.02.2007 г. на НАП
Относно правен режим на ДДС за възстановяване за данъчен период декември 2006 г. в хипотезата на чл. 77, ал. 2 ЗДДС (отм.). Тип на документа: административна
практика
Автор / източник: НАП
 стр. 60

Писмо № 24-00-11 от 09.02.2007 г. на НАП
Относно определяне на данъчната основа на доставка на финансови услуги - сделки с чуждестранна валута по занятие Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НАП
 стр. 61

Писмо № 24-00-13 от 12.02.2007 г. на НАП
Относно документиране на доставки на стоки и услуги по Приложение № 2 към глава деветнадесета “а” ЗДДС. Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НАП
 стр. 63

Такса за притежаване на куче
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Аксения Монова
 стр. 65

Органи и лица, участници при събирането на публични вземания
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
 стр. 67

Обхват на информацията, която органите по приходите и публичните изпълнители могат да изискват от банките
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
 стр. 70

Застраховане на банкови кредити
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
 стр. 73

Българските финансови пазари между 15 февруари и 15 март 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
 стр. 81
Публикуван към: 30.3.2007 г.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...