Меню

Рубрика: Счетоводство

Изисквания към съдържанието на годишните доклади за дейността на предприятията
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
Стр. 5

Новата Европейска директива за законов одит на годишните и консолидираните финансови отчети - 2
авторски материал
Автор / източник: Зоя Петрова
Стр. 9

Изготвяне на консолидирани финансови отчети
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
Стр. 17

Финансови предизвикателства - Спекулативни облигации и привилегировани акции
авторски материал
Автор / източник: Ваня Борисова
Стр. 22

 
Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания, съгласно новия ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
Стр. 26

Данъчно облагане на финансовите инструменти
авторски материал
Автор / източник: Цветана Иванова
Стр. 30

 
Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Облагане с окончателен годишен (патентен) данък през 2007 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
Стр. 38

 
Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новата Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговскитеобекти чрез фискални устройства
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
Стр. 44

Режим на освободени доставки и придобивания, съгласно новия Закон за данък върху добавената стойност
авторски материал
Автор / източник: Мирослав Туев
Стр. 53

Писмо № 24-00-3 от 11.01.2007 г. на НАП
административна практика
Автор / източник: НАП
Стр. 60

 
Рубрика: Местни данъци и такси

Промени в данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
Стр. 62

 
Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Регистрационният режим по ДОПК и конкретизацията му в новия ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милан Петров, д-р
Стр. 65

 
Рубрика: Митници. Акцизи

Промените в акцизното законодателство, наложени от присъединяването на България към ЕС
административна практика
Автор / източник: НАП
Стр. 69

 
Рубрика: Финансово управление

Нови моменти в отчетността и контрола върху капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
авторски материал
Автор / източник: Атанас Атанасов
Стр. 78

Българските финансови пазари между 15 януари и 15 февруари 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
Стр. 84

 Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...