Меню

Рубрика: Счетоводство

Изменения и допълнения в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
Стр. 5

Новата Европейска директива за законов одит на годишните и консолидираните финансови отчети
авторски материал
Автор / източник: Зоя Петрова
Стр. 16

 
Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Нови моменти при облагането на т. нар. "други доходи", изплащани от предприятията на местни физически лица
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
Стр. 24

 
Рубрика: Данък върху добавената стойност

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност
авторски материал
Автор / източник: Любка Ценова
Стр. 29

Доставки, облагаеми с нулева ставка на Данъка върху добавената стойност
авторски материал
Автор / източник: Мирослав Туев
Стр. 38

Писмо № 91-00-8 от 03.01.2007 г. на НАП
административна практика
Автор / източник: НАП
Стр. 43

 
Рубрика: Местни данъци и такси

Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Аксения Монова
Стр. 48

 
Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Нови моменти при извършването на ревизии
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
Стр. 50

Писмо № 24-00-882 от 22.12.2006 г. на НАП
административна практика
Автор / източник: НАП
Стр. 54

 
Рубрика: Митници. Акцизи

Какво трябва да знаем, ако планираме пътуване на територията на Европейската общност, след 01.01.2007 г.
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
Стр. 57

 
Рубрика: Финансово управление

За пътя на лева към еврото или какво представлява всъщностмонетарната интеграция на България към европейските структури
авторски материал
Автор / източник: Силвия Трифонова
Стр. 63

 
Рубрика: Информационен магазин

Българските финансови пазари в началото на 2007 година
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
Стр. 69

 
Рубрика: Приложение

Основни акценти в новия Закон за корпоративното подоходно облагане
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
Стр. 88

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...