Меню


Рубрика: Счетоводство

Акценти на годишното счетоводно приключване за 2009 г. в строителните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Нови изисквания за оповестяване на информация за финансовите инструменти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 12


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Третиране по реда на ЗКПО на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 18


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчен режим по ЗДДФЛ на доходи от авторски и лицензионни възнаграждения, и интелектуална собственост
авторски материал
Автор / източник: Георги Петков
стр. 25


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Предстоящи промени в ЗДДС, имащи отношение към обърнатото данъчно задължение, обусловени от разпоредбите на новата Директива 2008/8/ЕО
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 29

Измененията в Наредба № Н-18 на МФ от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувани в ДВ, брой 77 от 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 37


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 38


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Обезпечаване на публични вземания
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 42

От началото на 2010 година Агенцията за държавни вземания ще се влее в НАП
На фокус
Автор / източник: "ФП"
стр. 46


Рубрика: Мита. Акцизи

Временен внос на автомобили
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 47


Рубрика: Застраховане

Задължително застраховане на отговорността на туроператора
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 50

С 20 процента поскъпна "Гражданска отговорност за една година"
Автор / източник: В-к "Монитор"
стр. 58


Рубрика: Финансово управление и контрол

Финансиране на социалното осигуряване в България ­ модели и предизвикателства
авторски материал
Автор / източник: Йордан Христосков
стр. 60

Българските финансови пазари между 15 октомври и 15 ноември 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
стр. 69

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Годишно счетоводно приключване на 2009 г. в предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
авторски материалал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р

Годишно счетоводно приключване на 2009 г. в предприятията, прилагащи Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...