Меню


Рубрика: Счетоводство

Счетоводно третиране на лизинговите договори
авторски материал
Автор / източник: Иван Минчев
стр. 7

Счетоводно приключване за 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.
стр. 12

Относно обезценката на положителната репутация, придобита при бизнескомбинация по СС 36
авторски материал
Автор / източник: д-р Иван Златков, д.е.с.
стр. 17

Счетоводни и данъчни аспекти на консумативните разходи при наемни отношения
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 21


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Въпроси и отговори по прилагането на ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
стр. 25


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 30


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Място на изпълнение на услугите съгласно новата Директива 2008/8/ЕО
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 40


Рубрика: Местни данъци и такси

Данък върху превозните средства
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 50


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Промените при защитата срещу принудително изпълнение и административнонаказателните производства по реда на ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 54


Рубрика: Мита. Акцизи

Въпроси и отговори по митническото законодателство
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 56


Рубрика: Застраховане

Застраховане на правни разноски
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 60


Рубрика: Финансово управление

Промени в борсовата търговия от 1 октомври 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 63

Българските финансови пазари между 15 септември и 15 октомври 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
стр. 69

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...