Меню


Рубрика: Счетоводство

Относно моделите за последващо оценяване и за представяне на инвестиционните имоти
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Някои счетоводни и данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС на сделките с недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 10

Обезценка и отписване на вземания
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 13


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Третиране по реда на ЗКПО и съответната СИДДО на дохода от продажба на дялове на българско дружество, притежавани от чуждестранно юридическо лице
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 17


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно облекчение за млади семейства
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 24


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Лизинговите договори и приложението на ЗДДС при вътреобщностната търговия на стоки
авторски материал
Автор / източник: Иван Минчев
стр. 32

За последиците при издадена фактура преди датата на данъчното събитие
авторски материал
Автор / източник: Теодоси Георгиев
стр. 35

При издаване на кредитно известие по фактура за авансово платена цена, която впоследствие е намалена, не е нужно връщане на заплатеното в повече
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 38


Рубрика: Местни данъци и такси

Писмо № 08-М-2 от 02.06.2009 г. на НАП
Относно прилагането на новата ал. 3 на чл. 44 ЗМДТ, в сила от 01.01.2009 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 40

Писмо № 94-В-100 от 11.06.2009 г. на НАП
Относно начина на деклариране по реда на ЗМДТ на недвижим имот, принадлежащ на физическо лице, внесен в имуществото на едноличен търговец.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 41


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

За някои страни, участници в производствата по ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 42


Рубрика: Мита. Акцизи

Деклариране пред митническите органи по електронен път
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 47


Рубрика: Застраховане

Детските застраховки като форма на спестяване
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 53


Рубрика: Финансово управление

Допълване на уредбата за условията и реда за изпълнение на платежни операции и откриване на банкови сметки
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 61

Българските финансови пазари между 15 август и 15 септември 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
стр. 69

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...