Меню


Рубрика: Счетоводство

Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия е вече факт
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Периодично отчитане в юридическите лица с нестопанска цел
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 11

Счетоводни и данъчни аспекти на брака и липсите на дълготрайни материални активи
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 16


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Регулиране на разходите за лихви по банкови кредити по режима на слабата капитализация
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
стр. 21


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Ползване на данъчно облекчение по застраховки “Живот”, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 24


Рубрика: Данък върху добавената стойност

За възможността за съвместно прилагане на чл. 85 ЗДДС и чл. 116 от същия закон
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 28

Националната агенция за приходите създава мобилни групи за борба с ДДС-измамите
“ФП”
стр. 32


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 33


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Особености в производствата по ДОПК, свързани с доказателствената тежест, събирането и анализа на доказателства в производството
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
стр. 38

Писмо № 24-00-10 от 30.06.2009 г. на НАП
Относно прилагането на ДОПК (чл. 19, ал. 1) в случаите, когато не е подадена декларация за целите на данъчното облагане или задължителното осигуряване за дейността на задължени юридически лица.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 46


Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в областта на транзита
авторски материал
Автор / източник: Латинка Янкова
стр. 52


Рубрика: Застраховане

Проблемът за характера на застраховка “Злополука” на работниците и служителите по Кодекса на труда и по Кодекса за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 56

Застраховане по Интернет
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 60


Рубрика: Финансово управление

Срокове и условия за изпълнение на платежни операции по новия Закон за платежните услуги и платежните системи
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 69

Българските финансови пазари между 15 юли и 15 август 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
стр. 78

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...