Меню

Рубрика: Счетоводство

Относно публикуването на годишните финансови отчети за 2008 година
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Приложими стандарти при отчитането на договори за строителство на недвижими имоти
авторски материал
стр. 8

Отчитане на разходите за ваучери за храна
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 15

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Приложение на ЗКПО по отношение на промени в счетоводната политика, вследствие на измененията на МСС 23, в сила от 01.01.2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 20

Данъчно третиране на социалните разходи – 3
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 26

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Определяне на облагаемия доход на физическите лица от прехвърляне на права или имущество
авторски материал
Автор / източник: Костадин Иванов, доц.
стр. 34

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Различия между ЗДДС и Директива 2006/112/ЕС при облагането на доставките на стоки втора употреба
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 38

Данъчен режим по ЗДДС на доставките на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Общността
авторски материал
Автор / източник: Красимир Мутафов
стр. 42

Писмо № 91-00-152 от 06.04.2009 г. на НАП
Относно признаване на право на приспадане на данъчен кредит за внос на стоки, по отношение на които ще се извършват доставки по чл. 24, ал. 3 ЗДДС.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 48

Рубрика: Местни данъци и такси

Деклариране и облагане на превозните средства по реда на ЗМДТ - Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 51

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Право на жалба срещу ревизионен акт
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 54

Рубрика: Мита. Акцизи

Ново законодателство
Промени в Закона за акцизите и данъчните складове, и в правилника за неговото прилагане
авторски материал
Автор / източник: Светла Генова
стр. 59

Рубрика: Застраховане

Имуществените застраховки
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 63

Рубрика: Финансово управление и контрол

Депозитарните разписки
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 67

Българските финансови пазари между 15 май и 15 юни 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
стр. 77

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...