Меню

Рубрика: Счетоводство

За изискванията в Закона за счетоводството относно консолидираните финансови отчети
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 5

Счетоводно отчитане на особените залози
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 14


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Практико-приложни аспекти на разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения в ЗКПО за 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 19

Данъчно третиране на социалните разходи – 2
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 27


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Преглед на промените, извършени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ, обнародван на 28.04.2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 39

Данъчно третиране на командировъчните пари
авторски материал
Автор / източник: Диана Динева
стр. 43


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Предоставяне на услуги по отстраняване на фабрични дефекти при условията на гаранционно обслужване
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 46


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 51


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Какво представлява актът за установяване на задължение и какви са способите за неговото атакуване
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 53


Рубрика: Мита. Акцизи

Какви възможности за българските производители предлагат процедурите на ЕС за суспендиране на митата
авторски материал
Автор / източник: Мария Копаранова
стр. 57


Рубрика: Застраховане

Актуални промени в Кодекса за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 60


Рубрика: Финансово управление

Обхват на системата за гарантиране на влоговете в банките
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 69

Българските финансови пазари между 15 април и 15 май 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
стр. 77

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...