Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Година на три юбилейни дати и годишнини за професията на независимите финансови одитори в България
авторски материал
Автор / източник: Д-р Антон Свраков, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане на разходи за PCR-тестове за осигуряване на безопасна работа на служителите
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 21


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Актуални въпроси при предоставянето на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица през 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 24

Прилагане разпоредбите на ЗДДФЛ, във връзка с определяне на данъчната основа за придобит доход от продажба на акции и дялове в търговско дружество, капиталът на което е формиран от апорт на недвижимо имущество
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 30


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС, отнасящи се до специалния режим за облагане с ДДС, наречен „режим в Съюза“, влизащи в сила от средата на 2021 година
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 33

Разяснения относно последните изменения в Закона за данък върху добавената стойност, във връзка с декларирането и отчитането на данъка
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 42


Рубрика: Мита. Акцизи

Мерки на търговската политика и митата, с които се облагат стоките с произход от САЩ при внос в България и в другите държави членки на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Д-р Цветан Мадански
стр. 47


Рубрика: Застраховане

Извънредното положение, застраховането и туристическите услуги –
авторски материал
Автор / източник: Проф. д-р Поля Голева
стр. 58


Рубрика: Търговски регистър

Нови моменти в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица при Агенцията по вписванията
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 68


Делова информация
стр. 80

Информационен преглед
стр. 86

Писма до „безсмъртната любима“ – Лудвиг Ван Бетовен
стр. 87

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...