Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Ваучерите за конкретна цел- счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 1/2020
„Как би следвало да се отчете и документира следната ситуация: управителите - собствениците на капитала, с дебитна карта на името на фирмата, т.е. от картовата сметка на дружеството, регулярно заплащат покупки от всякакво естество (като например хранителни стоки, такси за обучения на децата си, играчки и забавления за същите и т.н.), като много често тези покупки не са придружени с фактури, а са само записи в изходящия паричен поток на дружеството с основание: „Плащане при БГ търговец“.
авторски материал

Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 16

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 2/2020
„При покупка на стоки от страни от Европейския съюз (ЕС), доставени чрез куриер, никога не ни се предоставя документ, доказващ, че точно тази стока с „изпращач Х е получена от нас на тази дата“, а това поставя под съмнение осъществяването на ВОП и се следи строго от страна на контролните органи на НАП.
авторски материал

Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 19

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 3/2020
„Чуждестранни физически лица от трета страна, собственици на българско дружество, получават доходи от лихви (предоставен заем на собствено дружество, като същият е върнат заедно с лихвите) и дивиденти. Данъкът е удържан, внесен и деклариран при източника, но как следва да се отчете този доход от тези чуждестранни физически лица и къде? Лицата не са местни за данъчни цели в България, доходите са изплащани изцяло в брой поради неголемия си размер, и са документирани с протоколи, ордери и квитанции.“
авторски материал

Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 21

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 4/2020
„Как следва да се третират данъчно разходите за закупуване на кафе-машина и кафе за нуждите на всички служители в дружеството, включително управители и гости? Трябва ли към фактурите да се прилага и някакъв документ за потребление (например: 5 човека персонал х 2 кафета = 10 х 20 работни дни = 200 кафета за месец) и да се следи наличност и пределност?“
авторски материал

Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 22


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Особености във връзка с получаване на доходи по застраховки „Живот“, ползване на данъчни облекчения и облагане с окончателен данък
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 24


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Какво предвижда указанието на НАП за прилагане на намалената ставка от 9 на сто ДДС конкретно за доставките на книги
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 33


Рубрика: Мита. Акцизи

Актуални промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Ирена Ставрева
стр. 48


Рубрика: Финансово управление и контрол

Колективни инвестиционни схеми
авторски материал
Автор / източник: Росен Балтов
стр. 59


 

Делова информация
стр. 76

Информационен преглед
стр. 82

10 неща, които умните хора не правят
стр. 83

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...