Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Ваучерите за конкретна цел- счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 1/2020
„Как би следвало да се отчете и документира следната ситуация: управителите - собствениците на капитала, с дебитна карта на името на фирмата, т.е. от картовата сметка на дружеството, регулярно заплащат покупки от всякакво естество (като например хранителни стоки, такси за обучения на децата си, играчки и забавления за същите и т.н.), като много често тези покупки не са придружени с фактури, а са само записи в изходящия паричен поток на дружеството с основание: „Плащане при БГ търговец“.
авторски материал

Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 16

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 2/2020
„При покупка на стоки от страни от Европейския съюз (ЕС), доставени чрез куриер, никога не ни се предоставя документ, доказващ, че точно тази стока с „изпращач Х е получена от нас на тази дата“, а това поставя под съмнение осъществяването на ВОП и се следи строго от страна на контролните органи на НАП.
авторски материал

Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 19

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 3/2020
„Чуждестранни физически лица от трета страна, собственици на българско дружество, получават доходи от лихви (предоставен заем на собствено дружество, като същият е върнат заедно с лихвите) и дивиденти. Данъкът е удържан, внесен и деклариран при източника, но как следва да се отчете този доход от тези чуждестранни физически лица и къде? Лицата не са местни за данъчни цели в България, доходите са изплащани изцяло в брой поради неголемия си размер, и са документирани с протоколи, ордери и квитанции.“
авторски материал

Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 21

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 4/2020
„Как следва да се третират данъчно разходите за закупуване на кафе-машина и кафе за нуждите на всички служители в дружеството, включително управители и гости? Трябва ли към фактурите да се прилага и някакъв документ за потребление (например: 5 човека персонал х 2 кафета = 10 х 20 работни дни = 200 кафета за месец) и да се следи наличност и пределност?“
авторски материал

Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 22


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Особености във връзка с получаване на доходи по застраховки „Живот“, ползване на данъчни облекчения и облагане с окончателен данък
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 24


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Какво предвижда указанието на НАП за прилагане на намалената ставка от 9 на сто ДДС конкретно за доставките на книги
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 33


Рубрика: Мита. Акцизи

Актуални промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Ирена Ставрева
стр. 48


Рубрика: Финансово управление и контрол

Колективни инвестиционни схеми
авторски материал
Автор / източник: Росен Балтов
стр. 59


 

Делова информация
стр. 76

Информационен преглед
стр. 82

10 неща, които умните хора не правят
стр. 83

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...