Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Особености на счетоводното отчитане в хотелиерската и ресторантьорската дейност
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Усъвършенстване на режима на слаба капитализация, в случаите когато финансов лизинг/банков кредит са гарантирани или обезпечени едновременно от лизингополучател/кредитополучател и от свързано лице
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 25


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, свързани с попълването на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 32


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Правото на данъчен кредит и неговите корекции при отписване на невъведен в експлоатация дълготраен актив, за който правото е упражнено
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 42


Рубрика: Местни данъци и такси

Преглед на последните промени в Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 59


Рубрика: Застраховане

Застрахователната защита през новата учебна година
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 64


Рубрика: Финансово управление и контрол

Нова правна уредба на бюрата за обмяна на виртуални валути и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 70


Делова информация
стр. 80

Информационен преглед
стр. 86

Десет златни цитата - Алберт Айнщайн
стр. 87

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...