Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Отчитане и представяне на невнесения капитал по реда на Международните счетоводни стандарти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Електронните магазини - законова уредба и изисквания на счетоводното и данъчното законодателство
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 12


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Възстановяване и прихващане на надвнесен корпоративен данък
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на субсидиите, предоставяни на земеделските стопани
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 25

Необходими условия за ползване на данъчно облекчение при получаване на субсидия и удържане на окончателен данък от ДФ „Земеделие“
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

За задължителната регистрация по ЗДДС при достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. в рамките на (до) два месеца и определяне на данъчните задължения в такива ситуации
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 36


Рубрика: Местни данъци и такси

Местни имуществени данъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 45


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

По някои въпроси на делегирането и заместването
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 52

Законови промени за преодоляване на последиците от мерките и ограниченията, във връзка с COVID-19
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 64

 

Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78

"Осим Хаим"
стр. 79

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...