Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Отчитане и представяне на невнесения капитал по реда на Международните счетоводни стандарти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Електронните магазини - законова уредба и изисквания на счетоводното и данъчното законодателство
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 12


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Възстановяване и прихващане на надвнесен корпоративен данък
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на субсидиите, предоставяни на земеделските стопани
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 25

Необходими условия за ползване на данъчно облекчение при получаване на субсидия и удържане на окончателен данък от ДФ „Земеделие“
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

За задължителната регистрация по ЗДДС при достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. в рамките на (до) два месеца и определяне на данъчните задължения в такива ситуации
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 36


Рубрика: Местни данъци и такси

Местни имуществени данъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 45


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

По някои въпроси на делегирането и заместването
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 52

Законови промени за преодоляване на последиците от мерките и ограниченията, във връзка с COVID-19
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 64

 

Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78

"Осим Хаим"
стр. 79

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...