Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от началото на 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Ред за подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО, годишния отчет за дейността и декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за 2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 12


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 20


Рубрика: Данък върху добавената стойност

За прехвърлянето на обороти за регистрация по ЗДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 35

Становище изх. № 20-00-22 от 03.02.2020 г. на НАП
Относно приложение на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2020 г., при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързан и лица или лица, действащи съгласувано.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 46


Рубрика: Мита. Акцизи

Коментар на промените в Закона за митниците, обнародвани в края на 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Георги Горанов
стр. 63


Рубрика: Финансово управление и контрол

Промени в Закона за БНБ, подготвящи въвеждане на еврото в България
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 70


ПРИЛОЖЕНИЕ
Преглед на последните промени в Наредба № Н-18 от началото на 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова

Делова информация
стр. 88

Информационен преглед
стр. 94

„Желая ти...“ (Виктор Юго)
стр. 95

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...