Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от началото на 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Ред за подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО, годишния отчет за дейността и декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за 2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 12


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 20


Рубрика: Данък върху добавената стойност

За прехвърлянето на обороти за регистрация по ЗДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 35

Становище изх. № 20-00-22 от 03.02.2020 г. на НАП
Относно приложение на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2020 г., при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързан и лица или лица, действащи съгласувано.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 46


Рубрика: Мита. Акцизи

Коментар на промените в Закона за митниците, обнародвани в края на 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Георги Горанов
стр. 63


Рубрика: Финансово управление и контрол

Промени в Закона за БНБ, подготвящи въвеждане на еврото в България
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 70


ПРИЛОЖЕНИЕ
Преглед на последните промени в Наредба № Н-18 от началото на 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова

Делова информация
стр. 88

Информационен преглед
стр. 94

„Желая ти...“ (Виктор Юго)
стр. 95

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...