Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

За някои въпроси, свързани с предприятията/данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност през отчетния/данъчния период
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Обзор на промените в ЗКПО за 2020 година, обнародвани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. и бр. 102 от 31.12.2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 11


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 24


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г., наложени от практиката на СЕС и въвеждане на норми от Директивата за ДДС в нашия закон
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 29


Рубрика: Местни данъци и такси

За промените в ЗМДТ, извършени в края на 2019 г., и новите образци на данъчни декларации по закона
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 47


Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 53


Рубрика: Финансово управление и контрол

Основни политики и параметри в Закона за държавния бюджет за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 65

Държавен бюджет на Република България за 2020 година (Извлечение)
нормативен акт
стр. 79

Делова информация
стр. 83

Информационен преглед
стр. 94

Из „Мъдростта на северноамериканските индианци“
стр. 95

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...