Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Отчитане и представяне на собствения капитал във финансовите отчети
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Предоставяне на информация от работодателите/платците на доходи на физически лица със справките по чл. 73 ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 16

Определяне на нетното възнаграждение на самоосигуряващо се лице при полагане на личен труд
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 26


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Казуси по прилагане на нормативната уредба на ДДС, свързани с датата на изискуемост на ДДС и с корекциите на упражнено право на данъчен кредит
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 29

Коментар на последните промени в Наредба № Н-18 и наближаващите срокове за тяхното изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 36


Рубрика: Местни данъци и такси

Изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, в сила от 1 януари 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 46


Рубрика: Застраховане

Предстоящи промени при застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 56


Рубрика: Финансово управление и контрол

Преглед на последните промени в Закона за кредитните институции
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 64


Информационен преглед
стр. 79

Указател на публикациите в списание "Счетоводство, данъци и право" през 2019 година
стр. 80

Какво се случва в Лапландия
стр. 95