Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Обезценка на търговски вземания и активи по договор съгласно МСФО 9 Финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Какво предвижда проектът за промени в ЗКПО за следващата календарна година
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Издаване на служебни бележки за изплатен доход през 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 23


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промени в уредбата на ДДС, породени от Директива 2018/1910 и Регламент 2018/1912, отнасящи се до вътреобщностните сделки
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 31

Следва ли да се извърши корекция на приспаднат данъчен кредит при откраднат или липсващ актив съгласно разпоредбите на ЗДДС и актуалната съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 45


Рубрика: Местни данъци и такси

Прилагане на чл. 25, ал. 3 и чл. 55, ал. 14 от Закона за местните данъци и такси
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 55


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Възстановяване и прихващане на недължимо платени суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 58


Рубрика: Финансово управление и контрол

Договорът за франчайзинг
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 66


 

Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78

Напътсвия на мъдреците на Изтока
стр. 79

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...