Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Плащания на доставки с наложен платеж - счетоводно отчитане и данъчно третиране
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Данъчно третиране на наложен платеж
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 19

Данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ на доходите от хазартни игри
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 25


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Какво предвижда проектът за промени в ЗДДС, в сила от следващата календарна година
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 27


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Коментар на последните промени в ДОПК относно документацията за трансферно ценообразуване
авторски материал
Автор / източник: Десислава Калудова
стр. 37


Рубрика: Мита. Акцизи

Изисквания, на които трябва да отговарят митническите служители
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 53


Рубрика: Застраховане

Сключване на застраховки онлайн
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 63


Рубрика: Финансово управление и контрол

За тенденцията за повишаване на банковите такси у нас
авторски материал
Автор / източник: Тодор Тодоров
стр. 71

Делова информация
стр. 77

Информационен преглед
стр. 82

Диагноза: САМОТА!
стр. 83

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Годишно счетоводно приключване на 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, доц. д-р