Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Особености при счетоводното отчитане на инвестиционни имоти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане Някои аспекти и въпроси, свързани с новия данъчен режим относно контролираните чуждестранни дружества по ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Въпроси и отговори по прилагането на закона за данъците върху доходите на физическите лица – 7/2019
Относно данъчно третиране на възстановено обезщетение, изплатено при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 30


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчно третиране по ЗДДС на издадени ваучери за хотелско настаняване и изискуемост на данъка при доставките на обща туристическа услуга - Облагане с ДДС на сделките по хотелско настаняване, когато за тях са издадени ваучери
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 35

Данъчно третиране на доставки на услуги съгласно ЗДДС, и регистриране и отчитане на разплащанията по тези доставки
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 46


Рубрика: Мита. Акцизи

Какво предвиждат последните изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 54

Рубрика: Защита на личните данни

Някои наблюдения върху „българския прочит“ на правилата относно нарушенията на сигурността на личните данни
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 60

Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 1/2019
Как да проверя има ли и какви мои лични данни, които са незаконно разкрити?
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 68


Делова информация
стр. 75

Информационен преглед
стр. 82

Без стъклени покриви - просто синьо небе
стр. 83

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...