Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Особености при счетоводното отчитане на транспортната дейност
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 22


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Казуси по прилагане на нормативната уредба на ДДС, свързани с практиката на съда на ЕС - Корекции при износ на стоки и необходимост от притежаване на митническа декларация за удостоверяване на износа
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 41


Рубрика: Местни данъци и такси

Някои дискусионни въпроси, свързани с Конституционно дело № 9 от 2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 51


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Промени в местната подсъдност по ДОПК при обжалването на ревизионните актове
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 56


Рубрика: Мерки срещу изпирането на пари

Основания за комплексната проверка по Закона за мерките срещу изпирането на пари
авторски материал
Автор / източник: Николай Николов, д.е.с.
стр. 64

Категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари
административна практика
Автор / източник: Държавна агенция „Национална сигурност”
стр. 74

 

Делова информация
стр. 80

Информационен преглед
стр. 86

Наистина ли си отива лятото - Христо Фотев
стр. 87