Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводни аспекти при отчитане на дълготрайните материални активи - придобиване, амортизация, обезценка, ремонт, замяна и отписване
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 1 ЗКПО
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 25


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Необлагаеми доходи по чл. 13 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 34


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги, свързани с международен транспорт
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 47


Рубрика: Наредба № Н-18

Какво предвиждат последните промени в Наредба № Н-18, в сила от 02.07.2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 50

Отпадат книгите за дневни финансови отчети на фискалните устройства
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 60


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

За някои въпроси, възникнали при ревизия на задължения по Закона за данък върху добавената стойност
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 63


Рубрика: Мита. Акцизи

Договорът за влог в данъчен склад
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 69


Рубрика: Финансово упралвние и контрол

Какво трябва да се има предвид, когато се правят плащания извън страната
авторски материал
Автор / източник: Тодор Тодоров
стр. 77

Делова информация
стр. 80

Информационен преглед
стр. 86

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...