Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Важни аспекти на изготвянето на консолидирани финансови отчети
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Основни аспекти на данъчното облагане по реда на ЗКПО на земеделските стопани - юридически лица
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Облагане на доходите на физически лица, извършващи дейност по производство на селскостопанска продукция
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 26


Рубрика: Данък върху добавената стойност

За законосъобразността на изискването получател на развалена доставка, за която той е платил аванс и е ползвал право на данъчен кредит по него, да върне на държавата приспаднатия ДДС и без да е получил сумата му от доставчика
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 36

Данъчно третиране на доставки на технически и консултантски услуги, оказани във връзка с други услуги на недвижим имот в страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, които остават извън приложното поле на чл. 21, ал. 4, т. 1 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 43


Рубрика: Местни данъци и такси

Дължи ли се данък за недвижим имот - нива, възстановена в строителните граници на населеното място
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 51


Рубрика: Застраховане

Актуални промени в застрахователното законодателство
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 54


Рубрика: Финансово упралвние и контрол

Последни промени в Наредба № 12 и Наредба № 22 на БНБ за регистъра на банковите сметки и сейфове
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 62

Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...