Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Преглед на последните промени в Закона за счетоводството, в сила от 07.05.2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Рекламацията - същност, документиране, счетоводно отчитане и данъчни аспекти Същност на рекламацията
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 15


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Признаване на разходи за адвокатски разноски и отписване на вземане по реда на чл. 37 ЗКПО
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Особености при облагането на доходите на чуждестранни физически лица, в качеството им на собственици и управители на търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 27


Рубрика: Данък върху добавената стойност

От средата на 2019 г. се въвежда отложено начисляване на ДДС при внос на определени категории стоки
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 34


Рубрика: Местни данъци и такси

Нови изменения в данъка върху недвижимите имоти
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 39


Рубрика: Мерки срещу изпирането на пари

Правна уредба на режима за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 44

Отменя се задължението на лицата по чл. 4 ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС, в срок до 12 май 2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Държавна агенция „Национална сигурност”
стр. 56


Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 58


Рубрика: Финансово упралвние и контрол

Какво предвиждат последните промени в Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 72


Делова информация
стр. 80

Информационен преглед
стр. 86

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...