Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на ваучерите за поощрения на клиенти, за награди и подаръци на персонала
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Ред за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО, годишния отчет за дейността и декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Новите моменти в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 23


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите постановки в Правилника за прилагане на ЗДДС за 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 30


Рубрика: Наредба No Н-18

Какво предвиждат последните промени в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти от началото на февруари 2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 42


Рубрика: Местни данъци и такси

Още за промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година, свързани с данъка върху превозните средства
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 47


Рубрика: Застраховане

За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 55

Същност и особености на застраховката „Кибер отговорност“, в контекста на защитата на личните данни
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 66


Рубрика: Финансово упралвние и контрол

Промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 74


Рубрика: Европейски правен преглед

Новият европейски инструмент за разследване на сделки и измами, засягащи бюджета на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Емил Радев
стр. 79


ПРИЛОЖЕНИЕ
Актуални въпроси по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари
авторски материал
Автор / източник: Пепа Стойкова, доц. д-р


Делова информация
стр. 84

Информационен преглед
стр. 90

 

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...