Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Промените в Закона за счетоводството, свързани с приложимата счетоводна база и опцията за преход от прилагане на МСФО към НСС
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на промените в ЗКПО за 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 13


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 25


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите постановки в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 39


Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 59


Рубрика: Финансово упралвние и контрол

Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 73

Държавен бюджет на Република България за 2019 г. (извлечение)
нормативен акт
стр. 83

Делова информация
стр. 87

Информационен преглед
стр. 98

 

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...