Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Отчитане на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име, но за чужда сметка
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 12


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Обзор на промените в ЗДДФЛ, приложими към облагането на физическите лица за 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 20


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Въпроси и отговори, свързани с корекциите на ползван данъчен кредит
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 25


Рубрика: Местни данъци и такси

Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 40


Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на по-важните промени в Закона за митниците, в сила от 01.01.2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 52


Рубрика: Финансово упралвние и контрол

Възлагане на надзорни функции на Eвропейската централна банка
авторски материал
Автор / източник: Лили Канелова
стр. 57


Информационен преглед
стр. 68

Указател на публикациите в списание "Счетоводство, данъци и право" през 2018 година
стр. 69

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...