Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Годишно счетоводно приключване - Представяне на печалбата или загубата в отчета за приходите и разходите
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Сделки в чуждестранна валута с авансови плащания при прилагането на МСС
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 20


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

За задължението за издаване на служебни бележки за доходи, изплатени през 2018 г., и за удържан през годината данък
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 28


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Третиране по ЗДДС на сделките с криптовалута според практиката на Съда на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 36

Данъчно третиране на сделките с виртуални валути
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 43


Рубрика: Местни данъци и такси

Какво предвиждат последните промени в Закона за пътищата
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 50


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Преглед на измененията и допълненията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, произтичащи от промените в АПК
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 60


Рубрика: Застраховане

Едно решение на Съда на Европейския съюз, отнасящо се до задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, което предизвика дискусии в практиката и съмнения за правилност в теорията
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 67


Рубрика: Финансово упралвние и контрол

За бъдещето на криптовалутите
авторски материал
Автор / източник: Николай Нейчев
стр. 73


ПРИЛОЖЕНИЕ

Нормативни изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети за 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, доц. д-р


 

Делова информация
стр. 77

Информационен преглед
стр. 82

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...