Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Документиране и отчитане на операции и разчети, свързани с движението и съхранението на акцизни стоки
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Относно спорното данъчно третиране при начисляването на лихви по чл. 89 ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 15

Удържане, деклариране и внасяне на данък при източника за доход от лихви на чуждестранно юридическо лице
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

До 30 септември 2018 г. може да се извърши корекция на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 26

Данъчно облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ на получена предметна награда
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 32


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Третиране по ЗДДС на ликвидационен дял на съдружник в търговско дружество, което той напуска
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 35

Данъчен режим по ЗДДС и изисквания към фактурите при доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване, и услуги, извършвани по електронен път
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 43


Рубрика: Застраховане

Застрахователен надзор, в контекста на Директива „Платежоспособност II“
авторски материал
Автор / източник: Милен Ангелов
стр. 53


Рубрика: Финансово упралвние и контрол

Изпълнение на платежни операции
авторски материал
Автор / източник: Минка Тюфекчиева - Михайлова
стр. 62


Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...