Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Документиране и отчитане на операции и разчети, свързани с движението и съхранението на акцизни стоки
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Относно спорното данъчно третиране при начисляването на лихви по чл. 89 ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 15

Удържане, деклариране и внасяне на данък при източника за доход от лихви на чуждестранно юридическо лице
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

До 30 септември 2018 г. може да се извърши корекция на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 26

Данъчно облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ на получена предметна награда
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 32


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Третиране по ЗДДС на ликвидационен дял на съдружник в търговско дружество, което той напуска
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 35

Данъчен режим по ЗДДС и изисквания към фактурите при доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване, и услуги, извършвани по електронен път
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 43


Рубрика: Застраховане

Застрахователен надзор, в контекста на Директива „Платежоспособност II“
авторски материал
Автор / източник: Милен Ангелов
стр. 53


Рубрика: Финансово упралвние и контрол

Изпълнение на платежни операции
авторски материал
Автор / източник: Минка Тюфекчиева - Михайлова
стр. 62


Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...